Культура и духовность | Дзяннiца

Культура и духовность

8
Дек

Няхай парадуе навагодні дызайн!

Шчучын рыхтуецца да сустрэчы Новага года і з кожным днём становіцца больш яркім і прыгожым. Ствараць святочны настрой, упрыгожваць будынкі сваіх арганізацый, прадпрыемстваў, офісаў дружна ўзяліся і гараджане, і вяскоўцы.
7
Дек

«Друзья Берегоши»

Так назывался конкурс поделок из бросового материала, организатором которого выступил отдел образования, спорта и туризма райисполкома. Подготовку и координацию осуществлял Щучинский районный центр технического творчества.
7
Дек

Рыцар роднага слова

Сімвалічна, што сёлетні Год культуры азнаменаваны юбілейнымі ўгодкамі знакамітых паэтаў, чыя творчасць неацэнна памножыла беларускую літаратурную спадчыну. У ліпені мы адзначылі 140-годдзе з дня нараджэння нашай славутай зямлячкі Алаізы Пашкевіч (Цёткі), а 9 снежня споўніцца 125 год з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Гэтаму выдатнаму майстру верша належыць асаблівае месца ў беларускай літаратуры. Яго жыццёвы шлях вымяраецца ўсяго дваццаццю пяццю гадамі, аднак яго па праве называюць класікам беларускай літаратуры. Багдановіча хвалявалі філасофскія пытанні жыцця і смерці, вечнага і часовага, высокага прызначэння чалавека. Ён быў не толькі паэтам, але глыбокім мысліцелем.
6
Дек

“Балалаечка поет, приговаривает”

Об этой очаровательной девочке мы уже писали на страницах нашей газеты. Елизавета Евтушик учится игре на балалайке только второй год, но за это время добилась отличных результатов. Свидетельством тому служат ее победы на областных и республиканских конкурсах. 
6
Дек

“У вас ёсць чаму павучыцца”

Нядаўна ў Шчучынскім раёне пабывала дэлегацыя Рэспублікі Малдова, у склад якой уваходзілі педагогі горада Кішынёва

Дэлегацыю ўзначаліла кіраўнік аддзела міжнародных зносін галоўнага ўпраўлення адукацыі, моладзі і спорту г. Кішынёва Наталля Стражэска. У Беларусь малдаўскія педагогі прыехалі па запрашэнні Гродзенскага абласнога інстытута развіцця адукацыі, каб прыняць удзел у навукова-практычнай канферэнцыі. Адзін з трох дзён яны правялі ў сваіх калег на Шчучыншчыне.
5
Дек

“Я хачу заслужыць ордэн, як мой дзядуля!”

Нягледзячы на абмежаваныя магчымасці, 11-класнік Максім Шмігера імкнецца быць у віры грамадскага жыцця

Назірала за гэтым юнаком і думала аб тым, колькі ў яго сілы волі і мужнасці. Ён такі адкрыты, жыццярадасны, быццам выпраменьвае нейкае асаблівае святло, шчыра радуецца ўсяму, што яго акружае, а практычна прыкаваны да інваліднай каляскі… Але хіба гэта перашкода для зносін з равеснікамі, калі побач добрыя людзі?
5
Дек

Более тысячи безвизовых туристов уже посетили Гродно и окрестности

С 26 октября Гродно и окрестности посетили более тысячи безвизовых туристов, сообщила заместитель начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Татьяна Лидяева. 
3
Дек

Шчучын і Рагачоў парадніў фестываль беларускага слова

Дэлегацыя Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці наведала наш раён.
2
Дек

Как одна семья

Воспитанники Щучинского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов и Василишковского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития собрались в отделении дневного пребывания, чтобы пообщаться, послушать душевные песни и хорошо провести время вместе. 
1
Дек

По ту сторону жизни

Концерт-акция с таким названием, посвященный Всемирному Дню борьбы со СПИДом, прошел сегодня в концертном зале  РЦКиНТ. Сюда пришли учащиеся щучинских школ и сельскохозяйственного лицея, чтобы больше узнать о профилактике этого серьезного заболевания.
30
Ноя

Прывітанне, навагодняя казка!

У гэтыя марозныя дні ў Шчучыне нараджаецца навагодняя казка. Камунальнікі прыгналі на плошчу Свабоды кран і пачалі манціраваць 17-метровы металічны каркас – аснову будучай галоўнай ёлкі раёна.
27
Ноя

Падарожжа па “Шчучынскім ме­ры­ды­я­не”

Народная мудрасць гаворыць: “Лепш адзін раз убачыць, чым сто разоў пачуць”. Менавіта та­кім прынцыпам кіруюцца вучні і нас­таў­ні­кі СШ №11 г. Ліды, ве­да­ю­чы пры гэтым, што наша бе­ла­рус­кая зямля прыгожая ў любую па­ру года. Восеньскія канікулы не сталі выключэннем. Шмат кут­коў ёсць у нас, якія не проста за­ча­роў­ва­юць сваёй пры­га­жос­цю, але і ўражваюць багатай гіс­то­ры­яй. 
26
Ноя

Юбілейны год айцоў-піяраў

Айцы піяры, духоўныя сыны св. Юзафа Каласанса, рых­ту­юц­ца да святкавання  Ка­ла­сан­саў­с­ка­га юбілейнага года ва ўсім све­це. Яны будуць адзначаць 400-годдзе існавання ордэна пі­я­раў і 250 год з дня кананізацыі св. Юзафа Каласанса. 
25
Ноя

Неделя профсоюзной культуры – это созвездие талантов и фейерверк творческих идей

В концертном зале РЦКиНТ собрались лидеры районных и первичных профсоюзных организаций, председатели цеховых комитетов, ветераны профсоюзного движения и почетные гости. Среди них заместитель председателя Щучинского райисполкома А.С. Хведюк, советник канцелярии аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси Э.С. Залковский и заведующий отделом организационно-массовой работы и информации Гродненского областного объединения профсоюзов О.М. Дюрдь.
21
Ноя

Это многоликое "Здравствуй!"

Во всем мире сегодня празднуется День приветствий. На земном шаре живет много народов и у каждого есть свои традиционные приветствия – будь то поклон или объятия, улыбка или рукопожатие. Но суть всегда одна – высказать друг другу уважение.
20
Ноя

«Народные таланты тебе, Бе­ла­русь!»

Под таким девизом стар­то­ва­ла Неделя профсозной ку­ль­ту­ры. В её рамках запланировано про­ве­ден­ие различных ку­ль­тур­ных мероприятий. Будут ор­ган­и­зо­ва­ны акции, встречи, выс­туп­лен­ия творческих коллективов, сол­и­с­тов предприятий, финал­и­с­тов республиканского проф­со­юз­но­го конкурса «Новые имена Бе­ла­руси». 
19
Ноя

“Прывітанне, Дзядуля Мароз!”

У адзін з лістападаўскіх дзён асаб­лі­вая атмасфера панавала ў па­мяш­кан­ні раённага вузла паш­то­вай сувязі. Другакласнікі з трэ­цяй гарадской школы, што прый­ш­лі сюды на экскурсію разам з нас­таў­ні­ца­мі Т.Г. Хацук і Л.І. Яхоў­с­кай, зарадзілі залу вя­сел­лем, дзіцячай непасрэднасцю, доб­ры­мі эмоцыямі. На­вед­ва­ль­ні­кі з усмешкай назіралі за га­ман­лі­вы­мі чародкамі. Школьнікі спа­чат­ку з цікавасцю ўсё раз­г­ляд­ва­лі, распытвалі, а потым шчы­ль­не­нь­ка акружылі ма­ляў­ні­чую паштовую скрыню з ін­т­ры­гу­ю­чым заклікальным надпісам: “Напішы пісьмо Дзеду Марозу і Сня­гу­рач­цы!”
15
Ноя

Сельскі крэатыў

Раз-пораз нашы аграрыі яс­к­ра­ва дэманструюць, што ўме­юць не толькі на выдатна спраў­ляц­ца са сваімі непасрэднымі пра­цоў­ны­мі абавязкамі, але і ім­к­нен­ня да творчасці не паз­баў­ле­ны. Напярэдадні Дня ра­бот­ні­каў сельскай гаспадаркі і пе­рап­ра­цоў­чай прамысловасці АПК ля ажыў­ле­ных дарог на Шчу­чын­ш­чы­не з’явіліся … саламяныя ску­ль­п­ту­ры. 
13
Ноя

Мелодия души, или Надо ли учить детей музыке?

Мой ребенок бросил музыкальную школу практически на финише. Спортивный подвижный мальчик в угоду мне часами гонял гаммы на фортепиано, в то время, когда его одноклассники гоняли мяч на свежем воздухе. А однажды просто взмолился: «Мне это не нужно, мама». И я сдалась… 
12
Ноя

Надежды маленький ор­кестрик...

Самый молодой директор в рай­о­не мечтает вырастить свой... оркестр! 

Среди руководителей других му­зы­ка­ль­ных школ Щучинщины у Артёма Александровича За­нев­с­ко­го нет ровесников, да и среди друзей он один «выбился» в директора. Нес­мот­ря на то, что в этой солидной дол­ж­ности парень чуть больше ме­ся­ца, он уже вовсю вникает в де­ла Желудокской детской шко­лы искусств. Признаётся, что гал­с­туки не любит, но костюм носит на работу с удо­во­ль­с­т­в­ием.
Синдикация материалов