Экономика | Дзяннiца

Экономика

8
Дек

Беларусбанк начал выдавать кредиты на строительство жилья с господдержкой

ОАО "АСБ Беларусбанк" начал выдачу кредитов на строительство жилых помещений с государственной поддержкой. Информация об этом размещена на официальном сайте банка. 
7
Дек

Без обмана: с 1 июля на ценниках появится реальная стоимость товара

При любой расфасовке продукта необходимо будет дополнительно указываться цену одного килограмма или литра.
3
Дек

Шчучын і Рагачоў парадніў фестываль беларускага слова

Дэлегацыя Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці наведала наш раён.
30
Ноя

У василишковских аграриев есть чему поучиться

В на­шем районе побывали пред­се­да­тели райисполкомов Мог­и­лёв­с­кой области, которые при­н­и­мали участие в семинаре-учёбе, что  прошёл недавно на Грод­нен­щ­и­не. В программу семинара были включены и объекты на­ше­го района.    

В этом году на зер­но­суш­и­ль­но-складском комплексе в д. Кос­те­не­во ОАО «Василишки» ввели в эксплуатацию су­пер­сов­ре­мен­ную линию, которая поз­волит подготавливать около 12 ты­сяч тонн семян в год. Кстати, на Гродненщине это первая та­ко­го масштаба линия. Почему у хо­зяй­с­т­ва возникла потребность в таком объекте, как ор­ган­и­зо­ван весь производственный цикл обработки зерна – об этом и многом другом рассказали вас­и­л­и­ш­ков­цы своим гостям. 
29
Ноя

Павысіць якасць будаўніцтва

На чарговым пасяджэнні рай­вы­кан­ка­ма было разгледжана пы­тан­не аб выкананні асноўных па­каз­чы­каў дзейнасці, мэтах і за­да­чах на перспектыву КУДП “Упраўленне капітальнага бу­даў­ніц­т­ва Шчучынскага раёна”. Ас­ноў­ным накірункам работы гэ­та­га прадпрыемства з’яўляецца пра­дас­таў­лен­не такіх паслуг, як вы­ка­нан­не функцыі заказчыка бу­даў­ні­ча­га аб’екта і ажыц­цяў­лен­не тэхнічнага нагляду на ім. 
28
Ноя

Щучинщина – вы­со­ко­раз­в­и­тый промышленный регион

За десять месяцев текущего го­да промышленными ор­ган­и­зац­иями Щучинщины прои­з­ве­де­но продукции в текущих ценах на 152,6 млн. рублей. Доля рай­о­на в общеобластном объеме про­мыш­лен­но­го производства сос­тав­и­ла 2,5%.
23
Ноя

Беларусь рассчитывает в декабре-январе провести переговоры с ЕС по поводу вступления в ВТО

Беларусь рассчитывает в декабре-январе провести переговоры с ЕС по поводу вступления во Всемирную торговую организацию. Об этом заявил журналистам посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге по совместительству, постоянный представитель при ЕС и НАТО Александр Михневич, передает корреспондент БЕЛТА.
19
Ноя

На "Дажынках" наградили победителей областного соревнования

СРЕДИ РАЙОНОВ:
18
Ноя

Желание покупателя – ор­иентир для производителя

Щучинские производители мо­лоч­ной продукции не перестают ра­до­вать своих покупателей. На при­лав­ках наших про­до­во­ль­с­т­вен­ных магазинов периодически по­яв­ля­ют­ся новые сыры, мас­ло, молоко. Выпуск новых то­ва­ров становится возможным бла­го­да­ря передовым технологиям, мо­дер­н­и­зации производства, ко­то­рые воплощаются в жизнь сог­лас­но пятилетнему плану, раз­ра­бо­тан­но­му инженерной службой пред­п­р­ият­ия на 2015-2020 годы. 
17
Ноя

Што ні бычок, то волат

На комплексе па вы­рош­ч­ван­ні і адкорме буйной ра­га­тай жы­вё­лы “Трайгі” ААТ “Васілішкі” дабіліся самай вы­со­кай у раёне сярэднясутачнай пры­ва­гі быкоў – 1026 грамаў, што на 5 грамаў больш чым ле­тась і на 1 грам вышэй да­ведзе­на­га плана.
17
Ноя

Дзе адказны падыход – там дастойны вынік

У Шчучынскім цэнтры культуры і народнай творчасці сабяруцца прадстаўнікі з усіх аграпрадпрыемстваў раёна на сваю галоўную ўрачыстасць, прысвечаную надыходзячаму Дню работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці АПК. Гэта прыгожае свята, якое для іх натхнёна рыхтуецца, нашы аграрыі заслужылі самаадданай працай. 
16
Ноя

НЭП: новы эканамічны па­ды­ход

У СВУ “Пратасаўшчына” ўме­юць пралічыць рэзервы па­ве­лі­чэн­ня дойнага статка і па­ляп­шэн­ня якасці малака

На рэканструяванай ле­тась малочнатаварнай ферме “Глыбокае” СВУ “Пратасаўшчына” за 10 месяцаў бя­гу­ча­га года надаілі звыш 1012 тон малака, з якіх 961 тону здалі на перапрацоўку на Шчучынскі мас­ла­сыр­за­вод гатункам “экстра”.
15
Ноя

С.Ю. Гузень: “У кожным зяр­нят­ку – сілы, вопыт і май­с­тэр­с­т­ва нашых людзей”

За вокнамі кабінета заснежаны сквер, а мы з дырэктарам фі­лі­я­ла “Жалудоцкі агракомплекс” Ста­ніс­ла­вам Юльянавічам Гу­зе­нем гаворым пра гарачыя ўбо­рач­ныя дзянькі. Хлебаробы гэ­тай гаспадаркі дастойна правялі га­лоў­ную кампанію се­ль­с­ка­гас­па­дар­ча­га года – жніво, сабралі доб­ры ўраджай збожжавых і зер­не­ба­бо­вых культур, а во­сен­ню пад завязку напоўнілі гра­мад­с­кія засекі кукурузай.
14
Ноя

Минэкономики и ЮНИСЕФ планируют реализовывать проекты по поддержке молодежного предпринимательства

Министерство экономики Беларуси и ЮНИСЕФ планируют реализовывать совместные проекты по поддержке молодежного предпринимательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.
11
Ноя

Минимальная заработная плата за октябрь составила 239,42 белорусских рублей

В Беларуси размер месячной минимальной заработной платы (МЗП) за октябрь текущего года индексируется, как и в предыдущем месяце, на 5,4%. Это обусловлено тем, что индекс потребительских цен за октябрь не превысил пятипроцентный порог к месяцу ее предыдущей индексации (июнь 2016 года), сообщили в Министерстве труда и социальной защиты. 
10
Ноя

В Гродно прошла международная конференция «Преимущества и особенности работы субъектов бизнеса в условиях ЕАЭС в 2016 году»

Мероприятие проводится под председательством члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Нурлана Алдабергенова.  В ней принимают участие представители и дипломатические миссии стран-членов Евразийского экономического союза. Для участия приглашены руководители государственных органов, депутаты парламентов, судьи Евразийского экономического союза, представители научных кругов, бизнес-сообщества, а также конкурентных ведомств стран-членов Союза и СНГ, руководители антимонопольных органов ряда зарубежных стран (Японии, Южной Кореи, Австрии, КНР и другие), приграничных областей России.
9
Ноя

Раён прырастае яшчэ адной со­неч­най электрастанцыяй

На тэрыторыі ААТ “Аграхімсэрвіс” пачалося бу­даў­ніц­т­ва другой сонечнай элек­т­рас­тан­цыі магутнасцю 1,15 МВт. Пас­ля яе запуску колькасць вып­ра­цоў­ва­е­май тут элек­т­ра­э­нер­гіі павялічыцца амаль удвая і складзе прыкладна 16000 КВт/гадзін у суткі. 
9
Ноя

Конференция об особенностях работы бизнеса в ЕАЭС пройдет 10 ноября в Гродно

Международная конференция "Преимущества и особенности работы субъектов бизнеса в условиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2016 году" состоится 10 ноября в Гродно, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). 
5
Ноя

Быць з фінансамі на “ты”

Дзесяцікласнік Васілішкаўскай СШ Сяргей Хмялеўскі стаў пе­ра­мож­цам раённага этапа рэс­пуб­лі­кан­с­кай алімпіяды па фі­нан­са­вай граматнасці, якая прайшла ня­даў­на ў гімназіі г.Шчучына.
4
Ноя

Экспортные цены на некоторые виды молочной продукции повышены в Беларуси

Уровень рекомендуемых минимальных экспортных цен на некоторые виды молочной продукции повышен с 4 ноября, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. 
Синдикация материалов