2016 - Год культуры | Дзяннiца

2016 - Год культуры

7
Дек

Рыцар роднага слова

Сімвалічна, што сёлетні Год культуры азнаменаваны юбілейнымі ўгодкамі знакамітых паэтаў, чыя творчасць неацэнна памножыла беларускую літаратурную спадчыну. У ліпені мы адзначылі 140-годдзе з дня нараджэння нашай славутай зямлячкі Алаізы Пашкевіч (Цёткі), а 9 снежня споўніцца 125 год з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Гэтаму выдатнаму майстру верша належыць асаблівае месца ў беларускай літаратуры. Яго жыццёвы шлях вымяраецца ўсяго дваццаццю пяццю гадамі, аднак яго па праве называюць класікам беларускай літаратуры. Багдановіча хвалявалі філасофскія пытанні жыцця і смерці, вечнага і часовага, высокага прызначэння чалавека. Ён быў не толькі паэтам, але глыбокім мысліцелем.
25
Ноя

Неделя профсоюзной культуры – это созвездие талантов и фейерверк творческих идей

В концертном зале РЦКиНТ собрались лидеры районных и первичных профсоюзных организаций, председатели цеховых комитетов, ветераны профсоюзного движения и почетные гости. Среди них заместитель председателя Щучинского райисполкома А.С. Хведюк, советник канцелярии аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси Э.С. Залковский и заведующий отделом организационно-массовой работы и информации Гродненского областного объединения профсоюзов О.М. Дюрдь.
18
Ноя

Славім хлеб і рукі залатыя!

Кожную восень Шчу­чын­ш­чы­на дзякуе сельскім працаўнікам за самаадданую працу і вер­насць зямлі-карміцельцы. Ро­біць гэта ўрачыста і прыгожа на­пя­рэ­дад­ні Дня работнікаў се­ль­с­кай гаспадаркі і перапрацоўчай пра­мыс­ло­вас­ці АПК.
9
Ноя

Дзеці і кнігі

Як прывіць цікавасць дзяцей і пад­лет­каў да кніг і чытання, якія фор­мы работы прымяняць, каб у век тэлебачання і інтэрнэт-тэх­на­ло­гій кніга заставалася за­пат­ра­ба­ва­най? На гэтыя і іншыя пы­тан­ні шукалі адказы ўдзе­ль­ні­кі семінара “Бібліятэчная прас­то­ра для дзяцей”, які ар­га­ні­за­ва­лі супрацоўнікі аддзела біб­лі­я­тэч­на­га маркетынгу Шчучынскай ра­ён­най бібліятэкі імя Цёткі і дзі­ця­чай бібліятэкі. Раіліся, раз­ва­жа­лі, дзяліліся карысным во­пы­там. Як падкрэсліла дырэктар ра­ён­най бібліятэкі імя Цёткі Аляк­сан­д­ра Мікалаеўна Ян­коў­с­кая, гэтая сустрэча павінна нат­х­ніць калег на больш эфек­тыў­ную работу з юнымі чытачамі.
28
Окт

«Арсенал» побед

Сегодня на базе Василишковской СШ прошёл районный слёт патриотических клубов. В очередной раз победу праздновала принимающая сторона -- команда «Арсенал» этого учреждения образования. У василишковских ребят не только командное «золото», но и много побед в личных состязаниях.
28
Окт

І выратавальнікі, і артысты

У Шчучыне прайшоў адзін з трох адборачных тураў агляду-кон­кур­су самадзейнай творчасці ся­род органаў і пад­раз­дзя­лен­няў Гродзенскага абласнога ўпраў­лен­ня МНС, прысвечанага ге­ра­іч­на­му подзвігу ліквідатараў ава­рыі на Чарнобыльскай АЭС. 
27
Окт

У щучинца – победа на престижном британском кинофестивале

Щучинец Дмитрий Гриневич стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на престижном британском фестивале Southampton International Film Festival (UK). Успех парню принёс российский художественный фильм «Джокер».
27
Окт

Первые иностранные туристы въехали без виз в парк "Августовский канал"

Первыми туристами, въехавшими без виз на территорию парка "Августовский канал", стали представители польской делегации во главе с маршалком Подляского воеводства Ежи Лещинским. 
24
Окт

Разные -- равные

Сегодня в Щучине в бывшем дворце князей Друцких-Любецких прошло заседание "круглого стола" по реализации "Повестки 50".
23
Окт

Мова, якая мае водар суніц і шып­шы­ны

– Дзякуй, – нясмела сказала мая сямігадовая пляменніца, ка­лі я ўручыла ёй плітку ма­лоч­на­га шакаладу. 

– Калі ласка, – здзіўлена вы­ма­ві­ла я ў адказ.
22
Окт

Танцуюць усе!

“Дэмбраўская кадрыля”  будзе ўключана ў Дзяржаўны спіс нематэрыяльных гісторыка-ку­ль­тур­ных каштоўнасцей Бе­ла­ру­сі

Адзінаццацікласніца Дэм­б­раў­с­кай школы Вераніка Ма­лыш­ка спасцігае «Дэмбраўскую кад­ры­лю» 11-ы год. Русая каса, бла­кіт­ныя вочы і нацыянальны строй – сапраўдная бе­ла­ру­сач­ка! Рука аб руку з Веранікай тан­цу­юць брат і мама. Аказалася, што «Дэмбраўская кадрыля» ўжо даўно стала сямейным тан­цам не толькі для Малышкаў, але і для Сухоцкіх, Бабеяў, Та­лоч­каў, Шведаў, Ненартовічаў і ін­шых сяльчан. 
22
Окт

Умеют поднять настроение

Конкурсная программа «Мамочкино счастье», которую под­го­товили и провели работница ДК Валентина Климович и ак­т­и­в­ная участница любительского твор­чес­т­ва, певунья Диана Сушко, выз­ва­ла целую бурю эмоций.
22
Окт

Душой писать непросто...

Передо мной новая, ещё пах­ну­щая типографской краской кни­га стихов нашего пос­то­ян­но­го автора и преданного читателя “Дзянніцы”, талантливого зем­ля­ка Виктора Куца, который хоть и живёт в Гродно, но не те­ря­ет и никогда не терял прочных нитей с малой родиной, с милым сердцу щучинским кра­ем. 
21
Окт

Этот зажигательный “Фристайл”

Да-да, та самая легендарная груп­па “Фристайл”, под чьи песни на дискотеках в лихие 90-е проходила молодость се­год­няш­не­го среднего поколения, прие­ха­ла в Щучин с концертом и, конечно же, собрала целый зал своих поклонников. Причём не только из числа тех, кому плюс-минус пятьдесят. В уют­ном зале районного Центра ку­ль­ту­ры и народного творчества бы­ла молодёжь, были люди пос­тар­ше, кто-то взял с собой де­тей. Ведь хорошие песни не ста­рят­ся.
5
Окт

В Гродно работников культуры поздравили с профессиональным праздником

В преддверии профессионального праздника – Дня работников культуры – поздравили тех, кто создает праздник для нас, сохраняет традиции и вписывает яркие эпизоды в летопись культурных событий Принеманья. 
28
Сен

Ваши храмы вызывают восхищение!

Эти слова мы сегодня не единожды услышали от участников пресс-тура, который организован для журналистов информационных агенств из стран СНГ с целью презентации туристического, культурно-экономического и производственного потенциала Беларуси.
27
Сен

Свет творцаў і творчасці

У жыцці заўсёды ёсць месца, дзе можна сустрэцца з цудам. Галоўнае – не прамінуць яго за жыццёвымі праблемамі і нягодамі,  і тады сустрэча абавязкова адбудзецца. Такой сустрэчай-цудам стаў для жанчын з "Клуба неабыякавых матуль" прыезд у Астрынскую гарпасялковую бібліятэку пісьменніцы, літаратурнага крытыка, публіцыста Ірыны Шатыронак і паэта Мікалая Сярова.
12
Сен

С 16 по 17 сентября в Свислочи пройдет пленэр художников

III Открытый региональный пленэр-конкурс юных художников «Симфония величия Беловежской пущи» запланировано провести с 16 по 17 сентября 2016 года на базе государственного учреждения образования «Свислочская детская школа искусств».
9
Сен

“Зямлі вялікай галасы”

Пад такой назвай прайшлі  гучныя чытанні ў Шчучынскай раённай бібліятэцы імя Цёткі. Галоўная бібліятэка раёна актыўна далучылася да абласной акцыі “Чытаем разам”, мэта якой – папулярызацыя беларускай літаратуры. Ладзілася ўжо некалькі публічных чытанняў, падчас якіх прадстаўнікі раённай улады, кіраўнікі прадпрыемстваў і ўстаноў, актыўныя чытачы бібліятэкі агучвалі ўрыўкі з твораў беларускіх класікаў. Чарговае мерапрыемства абласной акцыі прысвячалася 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа.
7
Сен

“Маладосць” у пошуку

Прадаўжэннем свята «Не знік­не цуд прыгожага пісьменства», якое адбылося ў першы ве­рас­нёў­с­кі дзень ля помніка Цётцы ў Шчу­чы­не, стала літаратурная сус­т­рэ­ча «за круглым сталом» у ра­ён­най бібліятэцы і мела ве­ль­мі паэтычную назву «Гартаючы ста­рон­кі «Маладосці».
Синдикация материалов