2016 - Год культуры | Дзяннiца

2016 - Год культуры

20
Янв

Калейдаскоп падзей у Год культуры

Першы баль у абноўленым палацы Друцкіх-Любецкіх, які праходзіў у Дзень святога Валянціна, даў старт Году культуры на Шчучыншчыне. Старажытныя залы пасля доўгай цішыні напоўніліся чароўнымі гукамі цудоўнай музыкі. Здавалася, там аб'ядналіся гісторыя і сучаснасць…
Балі ў палацы стануць добрай традыцыяй для нашага горада. Ужо ў лютым гэтага года чарговы баль зноў пакліча прадстаўнікоў розных пакаленняў закружыцца ў вальсах, мазурках, паланэзах…
30
Дек

Традиционные рождественские встречи вновь собрали талантливую молодёжь Щучинщины

На этот раз праздник проходил во Дворце творчества детей и молодёжи, коллектив и воспитанники которого подготовили удивительный яркий праздник.
20
Дек

В Бобру. К семье Бобрицких!

Заведующая Рожанковским Домом культуры Наталья Наливайко вместе с сотрудниками сектора по нестационарному обслуживанию населения заведующей Татьяной Титяк и культорганизатором Алёной Вороник уверены, что праздник должен приходить в каждый дом. Поэтому в один из зимних дней они отправились в небольшую деревеньку Бобра в гости к семье Бобрицких.
18
Дек

Как Снегурочка вырастила... Деда Мороза!

Щучинцы Ирина Кравчук и Дмитрий Поварго заняли третье место в номинации «Лучший Дед Мороз и Снегурочка» на VI республиканском смотре-конкурсе “Ёлка-Фэст 2016”

Новогодние праздники уже не за горами, самое время Деду Морозу и Снегурочке подумать о том, чем они будут удивлять детвору, как превратят новогоднее торжество в настоящую волшебную сказку. Ведь именно этого от них так ждут мальчишки и девчонки. 
17
Дек

Аляксандр Амшэй: "Праектная дзейнасць можа прынесці істотныя інвестыцыі ў культуру"

Праграма трансгранічнага супрацоўніцтва, што прынята на 2014-2020 гады, дае магчымасць заявіць творчыя ідэі ў міжнародную супольнасць і прыцягнуць у сваю краіну, у свой рэгіён істотныя інвестыцыі з Еўрасаюза. Гэта выдатна разумее раённая ўлада і актыўна выкарыстоўвае такія магчымасці. Як спецыялісты працуюць у даным напрамку, мы папрасілі расказаць намесніка начальніка аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Шчучынскага райвыканкама А.Г. Амшэя.
17
Дек

Новогодний бум во дворце

Уникальная соломенная ёлочка, созданная талантливыми педагогами Дворца творчества детей и молодёжи А.А. Кузяк и Т.В. Линьковой и их воспитанницами, отправилась в Минск, чтобы принять участие в выставке на Президентской ёлке.
16
Дек

Сёння заззяла агнямі шчучынская гарадская ёлка

На плош­чы Свабоды сабраліся не то­ль­кі дзеці, але і дарослыя жы­ха­ры горада. Завіталі выхаванцы дзіцячых садкоў. Дзядуля Мароз, Снягурачка і казачныя персанажы зап­ра­ша­лі ўсіх у дружны карагод. Раз, два, тры --  і  роз­на­ка­ля­ро­выя агеньчыкі зазіхацелі на галінках лясной прыгажуні, якая сёлета ну вельмі прыгажа прыбрана! Гараджане вадзілі карагоды і спявалі навагоднія песні, удзельнічалі ў вясёлых гульнях і танцавалі. Адным словам,  весяліліся ад душы.
15
Дек

Главный Дед Мороз Гродненской области поселился на Августовском канале

Главный Дед Мороз Гродненской области вместе со сказочными персонажами поселился у домика смотрителя Августовского канала. 
15
Дек

Книжный фримаркет
12
Дек

В формате общей программы

Наш райцентр Щучин и польская гмина Збуйна планируют реализовать международный проект 

Недавно в польском городе Янув Подлянский состоялась встреча трансграничной академии развития инициатив в рамках Программы трансграничного сотрудничества “Польша-Беларусь-Украина” на 2014-2020 гг. В ней приняли участие и 9 представителей Гродненщины. Среди  них и заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Щучинского райисполкома Т.В. Гончарук.
11
Дек

Нам есть чем удивить гостей

После реконструкции дворца Друцких-Любецких многих го­ро­жан заинтересовало, как измен­и­л­ся бывший Дом офицеров, а ны­не Дворец творчества детей и мо­ло­дежи внутри. Сегодня дво­рец творчества предлагает широкий спектр  направлений де­я­те­ль­ности: декоративно-при­к­лад­ное, художественное, спор­т­и­в­но-оздоровительное и др. Каж­дый ребенок здесь найдет за­нят­ие по душе. Конференц-зал при­н­и­ма­ет гостей из зарубежья, здесь также проходят заседания рег­ио­на­ль­но­го и рес­пуб­л­и­кан­с­ко­го уровней, а зрительный зал от­к­ры­ва­ет свои двери для праз­д­н­и­ч­ных концертов и массовых ме­роп­р­иятий.
7
Дек

Рыцар роднага слова

Сімвалічна, што сёлетні Год культуры азнаменаваны юбілейнымі ўгодкамі знакамітых паэтаў, чыя творчасць неацэнна памножыла беларускую літаратурную спадчыну. У ліпені мы адзначылі 140-годдзе з дня нараджэння нашай славутай зямлячкі Алаізы Пашкевіч (Цёткі), а 9 снежня споўніцца 125 год з дня нараджэння Максіма Багдановіча. Гэтаму выдатнаму майстру верша належыць асаблівае месца ў беларускай літаратуры. Яго жыццёвы шлях вымяраецца ўсяго дваццаццю пяццю гадамі, аднак яго па праве называюць класікам беларускай літаратуры. Багдановіча хвалявалі філасофскія пытанні жыцця і смерці, вечнага і часовага, высокага прызначэння чалавека. Ён быў не толькі паэтам, але глыбокім мысліцелем.
25
Ноя

Неделя профсоюзной культуры – это созвездие талантов и фейерверк творческих идей

В концертном зале РЦКиНТ собрались лидеры районных и первичных профсоюзных организаций, председатели цеховых комитетов, ветераны профсоюзного движения и почетные гости. Среди них заместитель председателя Щучинского райисполкома А.С. Хведюк, советник канцелярии аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси Э.С. Залковский и заведующий отделом организационно-массовой работы и информации Гродненского областного объединения профсоюзов О.М. Дюрдь.
18
Ноя

Славім хлеб і рукі залатыя!

Кожную восень Шчу­чын­ш­чы­на дзякуе сельскім працаўнікам за самаадданую працу і вер­насць зямлі-карміцельцы. Ро­біць гэта ўрачыста і прыгожа на­пя­рэ­дад­ні Дня работнікаў се­ль­с­кай гаспадаркі і перапрацоўчай пра­мыс­ло­вас­ці АПК.
9
Ноя

Дзеці і кнігі

Як прывіць цікавасць дзяцей і пад­лет­каў да кніг і чытання, якія фор­мы работы прымяняць, каб у век тэлебачання і інтэрнэт-тэх­на­ло­гій кніга заставалася за­пат­ра­ба­ва­най? На гэтыя і іншыя пы­тан­ні шукалі адказы ўдзе­ль­ні­кі семінара “Бібліятэчная прас­то­ра для дзяцей”, які ар­га­ні­за­ва­лі супрацоўнікі аддзела біб­лі­я­тэч­на­га маркетынгу Шчучынскай ра­ён­най бібліятэкі імя Цёткі і дзі­ця­чай бібліятэкі. Раіліся, раз­ва­жа­лі, дзяліліся карысным во­пы­там. Як падкрэсліла дырэктар ра­ён­най бібліятэкі імя Цёткі Аляк­сан­д­ра Мікалаеўна Ян­коў­с­кая, гэтая сустрэча павінна нат­х­ніць калег на больш эфек­тыў­ную работу з юнымі чытачамі.
28
Окт

«Арсенал» побед

Сегодня на базе Василишковской СШ прошёл районный слёт патриотических клубов. В очередной раз победу праздновала принимающая сторона -- команда «Арсенал» этого учреждения образования. У василишковских ребят не только командное «золото», но и много побед в личных состязаниях.
28
Окт

І выратавальнікі, і артысты

У Шчучыне прайшоў адзін з трох адборачных тураў агляду-кон­кур­су самадзейнай творчасці ся­род органаў і пад­раз­дзя­лен­няў Гродзенскага абласнога ўпраў­лен­ня МНС, прысвечанага ге­ра­іч­на­му подзвігу ліквідатараў ава­рыі на Чарнобыльскай АЭС. 
27
Окт

У щучинца – победа на престижном британском кинофестивале

Щучинец Дмитрий Гриневич стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» на престижном британском фестивале Southampton International Film Festival (UK). Успех парню принёс российский художественный фильм «Джокер».
27
Окт

Первые иностранные туристы въехали без виз в парк "Августовский канал"

Первыми туристами, въехавшими без виз на территорию парка "Августовский канал", стали представители польской делегации во главе с маршалком Подляского воеводства Ежи Лещинским. 
24
Окт

Разные -- равные

Сегодня в Щучине в бывшем дворце князей Друцких-Любецких прошло заседание "круглого стола" по реализации "Повестки 50".
Синдикация материалов